www.literis.sk

 

IČO: 42172071

DIČ: 2022993984

Adresa: Čaklovská 2, 821 02 Bratislava

E-mail: literisliteris.sk

Tel.: 0907286687

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 11438219/5200

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Literis/115285378504034